Jártasssági vizsgálatok: QualcoDuna

Jártassági vizsgálatokra ezért van szükség, hogy a laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének a hatékonyságát egy külső, nyilvánosságra nem hozott vizsgálatsorozattal megítéljük. A vízvizsgáló laboratóriumok körvizsgálatát régebben a VITUKI végezte, annak felszámolása után a WIREC vette át a QualcoDuna program működtetését...

Az egy bizonyos területen tevékenykedő laboratóriumok mérési eredményeik pontosságát úgy tudják a legjobban igazolni, hogyha ugyanazokat a mintákat megmérik, majd a mérési eredményeiket egy általuk hitelesnek és mértékadónak elfogadott laboratóriummal leellenőriztetik. Így már a körvizsgálat szó is értelmet nyer, ahogy a jártasság kifejezés is, hiszen azok a laboratóriumok, amelyek megfelelő pontossággal mérték meg a mintát, elmondhatják magukról, hogy az adott területen rendelkeznek a megfelelő jártassággal.

Így fordulhat tehát elő, hogy a laboratóriumokat is megmérik, megvizsgálják, ha nem is a szó szoros értelmében, de az általuk mért értékek tekintetében mindenképpen. A valódi értékhez minél közelebbi eredmény elsősorban a felelősség miatt fontos. Azok az anyagok, amelyeket mérünk az élelmiszerekben, gyógyszerekben, az ivóvízben vagy akár a humán vérben és vizeletben, mind jelentősen befolyásolják az életünk minőségét.

Az élővilág számára nélkülözhetetlen környezeti elemek (víz, talaj, levegő) vizsgálata lényeges feladat a témában érdekelt laboratóriumok számára. Az EU jogrendje szerint az ivóvíz is élelmiszernek minősül, ezért a különböző eredetű vizek vizsgálata nem csak környezetvédelmi, technológiai, hanem élelmiszer-biztonsági szempontból is fontos.

A QualcoDuna program honlapját itt éri el.


Módszerek:

Számos módszer szerint zajlik az értékelés. Ezek közül az egyik, a z-score-alapú értékelési rendszer egy háromfokozatú értékelés. A z-érték nagy előnye, hogy a megfelelő határokhoz közelítve, annak kétharmadánál meghatároz egy kétséges (de még nem feltétlenül hibajavító) zónát. Egy laboratórium akkor végzi tisztességesen a munkáját, ha egy adott intervallumban, vagy egy határértékhez viszonyítva van pontossági tartaléka!

Ebben segít az En számon alapuló értékelési rendszer, mert a résztvevőknek a mérési eredmények mellé a (kiterjesztett) mérési bizonytalanságot is meg kell adniuk. Az En szám tehát arra ad választ, hogy a résztvevő jól becsüli-e meg a mérése kiterjesztett bizonytalanságát. Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy az illető laboratórium a saját – a minőségirányítási dokumentációjában rögzített – képességeihez igazodik.

Vízvizsgáló laborokról lévén szó, természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos kémiai és hidrobiológiai jártasságok továbbvitelére.  Mikrobiológia terén például fontos feladat a klorofill-koncentráció meghatározása, a fitoplankton-vizsgálat, a szaprobitási index meghatározása, illetve a toxikológiai vizsgálatok.

A résztveők leggyakoribb hibái közé tartozik a nem megfelelő mintatárolás, a mértékegységhibák vagy a nem megfelelő hígítás.

A jártassági vizsgálatok a szervező részéről hihetetlen odafigyelést és pontosságot igényelnek: átfogó tervet kell készíteni - ahol minden eshetőségre felkészülnek, mert gyakran száznál is több résztvevő érdekeire kell odafigyelni -  , pontosan az előírások szerint objektív módon kell értékelni, összefoglaló zárójelentést kell készíteni, amelybe nevesítve van körvizsgálat koordinátorának, az értékelés készítőjének és a zárójelentés jóváhagyójának személye is. – hogy csak néhány legfontosabbat emeljük ki a számtalan egyéb feladat közül. A titkosság biztosítására is oda kell figyelni, valamint arra, hogy a résztvevők ne játsszanak össze egymással.

Összegzésként elmondható, hogy egy jártassági vizsgálat – amelyből évente négy nagyobb fordulót rendeznek – akkor eredményes, ha a résztvevők gyorsan kapnak értékelést, és tanulnak a hibáikból.

És még valami… Miért fontos az akkreditáció?

A Nemzeti Akkreditáló Testület az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint akkreditálta a QualcoDunát! A NAT-akkreditációval a minőségirányítási követelményeket a jártassági vizsgálat szervezője egy külső testület által ismertette el. Az akkreditáció fontos elismerést jelent, hiszen ez is bizonyítja a szervezet elkötelezettségét a minőség folyamatos biztosításában és fejlesztésében.

És persze – nem utolsó sorban – a jártassági vizsgálatban résztvevők számára is többek között ez az okirat garantálja, hogy a vizsgálat vezetője hiteles, megbízható, jó munkát végez, és méltó arra, hogy más laboratóriumok eredményeit vizsgálhassa.