A WIREC fejlesztései

Az alábbi összeállításban a WIREC legfontosabb eddig már megvalósult fejlesztéseit találja meg a kedves olvasó...

Splitless linerek összehasonlítása növényvédő-szerek meghatározásához

Kende Anikó

Nagytérfogatú injektálás programozható hőmérsékletű (PTV) injektorral

Kende Anikó

A szuszpenziós és extrakciós módszer összevetése talajok VOC szennyezésének mérésében P&T-GC-MS rendszeren

Angyal Vilmos

Multi-residue módszerfejlesztés növényvédő-szermaradékokra nagytérfogatú injektálással

Kende Anikó

Multi-residue módszerfejlesztés növényvédő-szermaradékokra élelmiszerekből keverőbabás extrakcióval

Kende Anikó

SPE módszerfejlesztés: klóralkánok meghatározása vízből

Volk Gábor

SPE módszerfejlesztés: EPH és PAH szimultán meghatározása környezeti mintákból

Angyal Vilmos

Membránsegített extrakciós EPH meghatározás

Csernyák Izabella

EPH mérés gyors GC-vel

Vind Krisztina

C1-C2 szénhidrogének és klórozott szénhidrogének szimultán meghatározása FID és ECD detektorral

Benesóczki Dóra

SPE módszerfejlesztés: fenolok és klórfenolok meghatározása vízből

Kovács Ágnes

Kisszénatomszámú szerves savak meghatározása szennyvíziszapból

Benesóczki Dóra

LC-FLD módszerfejlesztés állatgyógyászati szermaradékok meghatározására állati eredetű termékekből

Huszár Mónika

Poláris növényvédő-szerek meghatározása LC-MSsel

Tölgyesi László

Szőlőtől borig növényvédő-szermaradványok követése keverőbabás extrakcióval

Csizmazia Zita

Allergének meghatározása kozmetikumokból HS-GC-MS módszerrel

Benesóczki Dóra

 Szabad aminosavak meghatározása biológiai mintákból folyadékkromatográfiás módszerrel

Csernyák Izabella

 Gyors gázkromatográfia és nagytérfogatú injektálás alkalmazási lehetőségei széles forráspont-tartományú minták esetén

Szekeres Zoltán

 Szerves mikroszennyezők meghatározása beltéri levegőben termáldeszorber-gázkromatográf-tömegspektrométer kapcsolt rendszerrel

Vind Krisztina

Gyors folyadékkromatográfiás módszer üdítőitalok tartósítószer, édesítőszer és koffein tartalmának meghatározásához

Tölgyesi László


Tiltott illatanyagok meghatározása kozmetikumokból HS-GC-MS módszerrel

Benesóczki Dóra


Brómozott égésgátlók (PBB, PBDE) meghatározása vízmintákból GC-MS módszerrel

Angyal Vilmos

Brómozott égésgátlók (PBB, PBDE) meghatározása polimer-mintákból GC-MS módszerrel

Angyal Vilmos

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával

Solymos Emese

Növényvédőszerek meghatározása zöldségekből és gyümölcsökből LC/MS/MS rendszeren

Tölgyesi László

Policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása diklórmetános oldatban GC-vel.

Volk Gábor

Oxigenátok meghatározása benzilből, 2-D GC módszerrel (Deans Switch)

Benesóczki Dóra

Gyulladás csökkentők kimutatása felszíni vízből LC-MS módszerrel

Csernyák Izabella, Eke Zsuzsanna

 Determination of hydrocarbon contaminants in water using membrane-assisted solvent extraction coupled with large volume injection

Zoltán Szekeres

 Gázkromatográfiás módszerek alkalmazása olajösszetevők degradációjának és stabilitásának vizsgálatában

Zsuzsanna Áment

2D-HPLC alkalmazása karotinoidok and vitaminok elválasztásában

Emese Solymos