Laboratorium.hu: a laboratóriumi "hírügynökség"

A legmagasabb szintű elemzések, a hiteles munka, a kutatás és a nyereséges működés elérése mellett független vizsgálólaboratóriumunk legfontosabb feladatai között kiemelt helyen szerepel a megfelelő tájékoztatás is. Ennek egyik eszköze a Laboratorium.hu weboldal...

Több mint húszéves tapasztalatunkat, a laboratóriumunkban felgyülemlett tudás jelentős részét közkinccsé kívántuk tenni, annál is inkább, mert mindannyian számos környezeti és élelmiszer-biztonsági veszélynek vagyunk kitéve.A hiteles tájékoztatás érdekében elhatároztuk, hogy létrehozunk egy olyan újszerű fórumot, amelyen szakértőink tudása a megfelelő tálalásban jelenhet meg és juthat el az érintettekhez (laikusokhoz, szakemberekhez, diákokhoz).

A lehetőségeket számba véve úgy döntöttünk, hogy a fent vázolt feladat megoldására egy új honlap létrehozása jelentheti a legjobb megoldást. A laboratorium.hu egy modern megjelenésű, tudományos, egyben élvezetes, olvasmányos honlap.

A honlapon a menüpontokat molekulák szimbolizálják, a vezető anyag is egy nagy buborékban, az egyes cikkek pedig információs kártyák formájában jelennek meg. Írásainkban az élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem és az egészségvédelem alterületei mentén igyekeztünk feldolgozni a legérdekesebb témákat, így is alkottuk meg a rovatrendszert.

A cikkekben fontos szerepet töltenek be a laboratóriumi vizsgálatok, a szakmai tartalmat megpróbáltuk minél közérthetőbben és szellemesebben bemutatni, ügyelve arra, hogy minél több fogyasztóvédelmi információt is magában foglaljon, rámutatva a kémia fontosságára a mindennapokban.

A laboratóriumi "hírügynökség": laboratorium.hu.